ΕΣΥ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

Η δημόσια δωρεάν υγεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα. Υπογράφουμε και διαδίδουμε αυτό το ψήφισμα.

#ΕΣΥ_για_όλους #ΕΣΥ_για_όλες